Понеделник, 20 Септември 2021

Тритон

1. Видиш ли в съня си тритон, значи ще имаш много емоционална, необичайна и вълнуваща любов.

2. Убиваш ли в съня си тритон, значи ще ти забранят нещо, което ще ти струва много.