Неделя, 19 Септември 2021

Триножник

1. Видиш ли в съня си триножник, значи ще имаш успехи, съдбата е предразположена добре към нещата, с които се занимаваш.

2. Използваш ли триножник, значи ще признаят постиженията ти.