Четвъртък, 16 Септември 2021

Трико

1. Носиш ли в съня си спортно трико, означава че следят начина, по който постъпваш и те наблюдават, дебнат те за грешки и те подлагат на изпитание.

2. Сънуваш ли, че трикото, което носиш е дефектно или не ти е комфортно, значи ти предстои провал, ще те надминат, ще изтървеш шанс за изява.