Четвъртък, 16 Септември 2021

Треска

1. Сънуваш ли, че имаш треска, значи ти предстои да се скараш с приятели и близки.

2. Видиш ли в съня си някой друг болен от треска, значи ти предстои да загубиш много пари, да обеднееш.