Четвъртък, 16 Септември 2021

Траверса

1. Сънуваш ли траверса, значи ще имаш гост, който не си го очаквал или кратко пътуване.