Четвъртък, 16 Септември 2021

Трапеза

1. Видиш ли насън обилно заредена трапеза, с най различни ястия, значи те очакват проблеми.

2. Ядеш ли в съня си от яденето на трапезата, значи ще имаш загуби.

3. Сънуваш ли, че някой друг яде от яденето на трапезата, значи че ще се увеличат имотите ти или ще имаш радости.

4. Седиш ли насън на трапеза отрупана с ястия, значи някой ще злослови по твой адрес и ще те обвинява.