Четвъртък, 16 Септември 2021

Трапец

1. Видиш ли в съня си трапец, значи те очаква неуспех, беда или имаш недостиг на нещо.