Четвъртък, 16 Септември 2021

Тотем

1. Сънуваш ли тотем, значи ще имаш подкрепата от властен човек или ще имаш нов приятел, с чието съдействие ще успееш много.