Четвъртък, 16 Септември 2021

Топъл вятър

1. Ако сънуваш топъл вятър, значи ще преживееш нещо приятно, удоволствие.