Неделя, 19 Септември 2021

Ток

1. Ток (виж електричество).