Четвъртък, 16 Септември 2021

Тога

1. Видиш ли или носиш тога в съня си, значи че ще бъдеш уважаван и зачитан.

2. Скъсаш ли, изгубиш или ти откраднат тога, значи ти предстои да се изложиш пред хората.