Четвъртък, 16 Септември 2021

Точене, точилар

1. Сънуваш ли точилар или точене, значи трябва да внимаваш какво казваш, да не се изказваш прибързано или необмислено.

2. Видиш ли насън, че някой друг е точилар, значи някой ще се опита да те замеси в интрига.