Четвъртък, 16 Септември 2021

Тоалетно казанче

1. Сънувате ли, че купувате ново тоалетно казанче, срамна семейна тайна ще стане обществено достояние и семейството ви ще стане обект на присмех и подигравки.

2. Опитвате ли се да поправите казанчето на тоалетната, ще се опитате да прикриете срамно действие на ваш близък.