Четвъртък, 16 Септември 2021

Тоалетна

1. Ако ти се присъни тоалетна, това е знак, че вече сте дали свобода на чувства и емоции, които от дълго време сте носили в себе си, и които са ви потискали.

2. Присъни ли ви се тоалетна това може да е знак, че някой злослови зад гърба ви и се опитва да ви навреди.