Четвъртък, 16 Септември 2021

Тире

1. Видиш ли тире в съня си, значи ще откриеш по – лесен начин да постигнеш желанията си, ще улесниш работата си или ще я намалиш.