Четвъртък, 18 Април 2024

Свекър, свекърва

1. Видиш ли в съня си свекървата или свекъра си, значи ще имаш караница в семейството, проблеми в къщи.

2. Сънуваш ли себе си като свекър или свекърва, значи не трябва да следваш нечий препоръки и да не съветваш околните.