Понеделник, 20 Септември 2021

Салют

1. Салют (виж заря, топ, топовен изстрел).