Четвъртък, 29 Септември 2022

Салют

1. Салют (виж заря, топ, топовен изстрел).