Петък, 25 Юни 2021

Салют

1. Салют (виж заря, топ, топовен изстрел).