Неделя, 3 Декември 2023

Сакат

1. Видиш ли, че някой е сакат, значи ще имаш постижения благодарение на съдействието от страна на приятели.

2. Сънуваш ли че си сакат, значи ти предстои да бъдеш зависим, подчинен на някой.