Четвъртък, 18 Април 2024

Сватба

1. Сънуваш ли, че си на сватбено пътешествие, значи ще имаш неуспех в начинанията си.

2. Сънуваш ли сватба, ще имаш неприятности и проблеми.

3. Сънуваш ли сватбари, а не видиш сватба, значи трябва да се пазиш от нападение и от мошеници.

4. Сватосват ли те в съня ти, значи нещо ще ти бъде отнето, ще загубиш пари.

5. Сънуваш ли собствената ти сватба, значи трябва да се пазиш от здравословни проблеми.

6. Ако сънуваш нечия сватба, значи ти предстоят спънки и не реализирани сделки.

7. Ако сънуваш, че сватосваш някой, има вероятност за здравословни проблеми.