Четвъртък, 18 Април 2024

Свалка

1. Имаш ли насън свалка с човек, който не познаваш, ще получаваш укор от близки.

2. Ако се сваляш с познат, ще имаш загуби.

3. Сваляш ли се с някой, ще се изложиш пред важна личност.