Вторник, 26 Септември 2023

Свадба

1. Виж Сватба (граматически правилно).