Неделя, 27 Ноември 2022

Свадба

1. Виж Сватба (граматически правилно).