Петък, 8 Декември 2023

Силаж, силажна яма

1. Видиш ли насън силаж, значи че си застрашен да изгубиш или да изхарчиш това, което си спечелил.