Петък, 8 Декември 2023

Сигнал

1. Дава ли ти някой сигнал в съня, значи че твой стар познат ще се намеси в живота ти.

2. Даваш ли насън сигнал на някой, значи ще се случи нещо, което си забравил, отписал или изоставил като идея отдавна.