Петък, 8 Декември 2023

Шут

1. Сънуваш ли, че ти си шут, значи трябва да промениш средата си.

2. Имаш ли или видиш насън шут, значи че намеренията ти и действията ще бъдат приети по грешно.

3. Ако сънуваш, че шутираш при спортна игра, значи ти предстои да сломиш враговете си.