Събота, 3 Декември 2022

Шалвари

1. Видиш ли в съня си, че някой носи шалвари, значи ще спреш да обичш някой.

2. Носиш ли в съня си шалвари, значи близките ти няма да ти вярват вече.