Петък, 8 Декември 2023

Шадраван

1. Шадраван (виж фонтан).