Събота, 19 Юни 2021

Шадраван

1. Шадраван (виж фонтан).