Събота, 3 Декември 2022

Шадраван

1. Шадраван (виж фонтан).