Петък, 8 Декември 2023

Шунка

1. Ядеш ли купуваш или видиш в съня си шунка, значи ти предстои да имаш късмет в бизнеса и радостни събития в къщи.