Петък, 12 Юли 2024

Шуба

1. Изгубиш ли шубата си насън, значи ти предстои да направиш глупава постъпка.

2. Сънуваш ли, че носиш шуба, значи ще имаш без резултатно пътуване.

3. Купуваш ли или шиеш в съня си шуба, значи ще имаш напразни разходи.