Петък, 8 Декември 2023

Шофиране

1. Ако шофираш в съня си, ще постигнеш бърз напредък в заниманията си.