Петък, 8 Декември 2023

Сестра ми

1. Сънуваш ли сестра си, ще получиш неочаквана помощ от непознат човек, без да иска нищо в замяна.

2. Сестра си ако видиш насън скоро ще чуеш добра новина за близък човек.