Петък, 9 Декември 2022

Сбор

1. Сбор (виж сума или събор).