Четвъртък, 18 Април 2024

Сбогом

1. Сбогуваш ли се в съня си с някой, значи ще те уверят в чувствата и верността.

2. Сбогуват ли се в съня ти други хора, значи ще ти изневерят.

3. Чуеш ли в съня си сбогуване, значи ти предстои да чуеш стар приятел.