Неделя, 3 Декември 2023

Ютия

1. Видиш ли в съня си ютия, значи ти предстои да успееш в опасна и тежка работа.

2. Ядосваш ли се много, че си изгорял нещо с ютия насън, значи че в реалността ще имаш добра промяна, бизнеса ти ще прогресира.

3. Гладиш ли насън с ютия, значи ти предстои да се намесиш в нечий дела.