Събота, 2 Март 2024

Юноша

1. Видиш ли или изпитваш завист към юноши в съня си, значи че в реалността ще се стремиш да възобновиш отдавнашните си намерения и да подновиш старите си дейности.

2. Сънуваш ли себе си като юноша, значи ти предстои да чуеш хубави думи по свой адрес.