Събота, 3 Декември 2022

Фреза, фрезмашина, фрезист

1. Видиш ли в съня си фреза, фрезмашина, фрезист, значи не трябва да пътуваш, ако не е много спешно, не трябва да се занимаваш с нещо, което е опасно.