Вторник, 21 Септември 2021

Фалшиви пари

1. Имаш ли насън фалшиви пари, значи близък твой приятел ще те предаде.