Вторник, 4 Октомври 2022

Фабрика

1. Работиш ли или видиш насън фабрика, значи че с много труд и постоянство ще успееш.

2. Притежаваш ли фабрика в съня си, означава че постиженията ти компенсират усилията, които влагаш.