Неделя, 27 Ноември 2022

Фотографи

1. Сънуваш ли фотографи внимавай, защото те наблюдават, в противен случай ще пострадаш от лоши слухове.