Събота, 3 Декември 2022

Електроцентрала

1. Видиш ли в съня си електроцентрала, трябва да внимаваш в отношенията си с работодатели и колеги.