Вторник, 21 Септември 2021

Единадесет

1. Видиш ли числото единадесет в съня ти, ще имаш тайно занимание или среща.