Петък, 8 Декември 2023

Единадесет

1. Видиш ли числото единадесет в съня ти, ще имаш тайно занимание или среща.