Четвъртък, 18 Април 2024

Едногърба камила

1. Видиш ли в съня си едногърба камила, очаква те успех, късмет и възможност за изява.