Петък, 21 Юни 2024

Багаж

1. Откраднат ли ти или загубиш багажа в съня си, значи ще ти отнемат това, с което си се заел или ти сам ще ги изоставиш.

2. Сънуваш ли, че оставаш багажа си някъде, значи си се отказал от ненужните задължения, вълнения и грижи.

3. Носиш ли насън багаж, значи ще успееш с много работа.

4. Разопаковаш ли или опаковаш багаж в съня си, значи трябва да бъдеш по упорит и търпелив на работното място.

5. Сънят е знак за душевното ти състояние, възможностите и силите ти.