Петък, 21 Юни 2024

Баба и дядо

1. Говориш ли с баба си и дядо си насън, значи ще имаш успех с това, което си започнал.

2. Сънуваш ли баба и дядо, заедно, значи ще имаш неочаквана радост.

3. Сънуваш ли, че чуваш как си говорят баба и дядо, значи ти предстои печалба, от която полза ще черпи някой друг.