Петък, 12 Юли 2024

Щепсел

1. Сънуваш ли щепсел, ще те използват за посредник или ще ти възложат куриерска мисия.