Четвъртък, 18 Април 2024

Пагода

1. Сънуваш ли пагода, значи че ще се отложи почивката, командировката или пътуването ти.