Четвъртък, 18 Април 2024

Магаренце

1. Сънуваш ли рев на магаренце, значи ще правиш без резултатни, напразни и глупави усилия.

2. Яздиш ли в съня си магаренце, значи ще се изложиш пред хората.

3. Видиш ли насън магарешки трън, значи ще получиш добри вести или ще имаш странно приятелство.

4. Видиш ли насън магаренце, предстои ти беда.

5. Ритне ли те или хвърли магаренце в съня ти, значи ще злоупотребят с тебе.

6. Язди ли някой магаренце в съня ти, значи ще те оскърбят.