Петък, 12 Юли 2024

Лазене, лазиш

1. Лазиш ли насън, може да разшпалиш затихнали конфликти и вражди.

2. Сънуваш ли, че друг лази, по-добре ще е да не се поддаваш на отправените предизвикателства.