Петък, 27 Януари 2023

Изпит

1. Готвиш ли се за изпит в съня си, значи в реалността ти предстои да предприемеш някаква важна стъпка.

2. Полагаш ли в съня си изпит, означава че ти предстои да преодолееш сериозен проблем в живота си.

3. Изпитваш ли насън някого, значи че авторитетът ти ще бъде подложен на проверка или съмнение.

4. Сънуваш ли, че те късат на изпит, значи ще претърпиш разочарование или загуба.