Четвъртък, 24 Юни 2021

Иго

1. Иго (виж роб, тиран).