Четвъртък, 8 Декември 2022

Иго

1. Иго (виж роб, тиран).