Петък, 27 Януари 2023

Изобретател, изобретение

1. Видиш ли в съня си, че някой е изобретател, значи ти предстои прогрес на работното място, в личния живот и много успехи.

2. Сънуваш ли, че си направил изобретение, значи ще осъществиш цел, която си целял отдавна.